Vibrationsfri spräckning av sten och berg genom textilarmerad polyester elastomer.

Reference number
Coordinator Emstone AB
Funding from Vinnova SEK 679 000
Project duration January 2008 - April 2010
Status Completed

External links

Last updated 8 May 2017

Reference number 2008-03631

Page statistics