Viavision - Guide för effektiv belysningsplanering genom förståelse för visuell perception

Diarienummer
Koordinator ANNELL LJUS OCH FORM AKTIEBOLAG - Annell Ljus och Form AB
Bidrag från Vinnova 873 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att skapa en prototyp för ett internetbaserat och utvecklingsbart pedagogiskt verktyg och öppen kunskapsplattform, samt ett underlag för tjänsteutveckling. Baserat på resultatet från de workshops och intervjuer med intressenter som genomförts finns nu en utarbetad struktur för webguidens innehåll. Branschföretag och forskare har bidragit med kunskaper och idéer på hur websidan borde utformas. Projektet har skapat efterfrågan på utökad kompentens inom detta kunskapsområde, vilket ger ett gott underlag för tjänsteutveckling inom området.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden och även efter att projektet avslutats har kontakter skapats med personer med relevant kompetens, företag, utbildningar och organisationer där det antingen har öppnats möjligheter till samarbeten och fortsatt utveckling av webguiden eller där direkta konsulttjänster i form av kompetensutveckling inom området har efterfrågats och även genomförts.

Upplägg och genomförande

Något som utkristalliserades under projektets gång var att en plan för affärsutveckling är en förutsättning för att webguiden ska kunna få en lyckad lansering och trogna användare. Därför fick en del av projektet och framförallt planeringen av workshops styras om så att de istället inriktades mot att ge ett underlag för tjänsteutveckling och en affärsplan. Workshops resulterade i användbart material som legat till grund för webguidens innehåll och struktur samt strategier för affärsutveckling. En nackdel har varit att projektledningen har varit ensam om att driva processen framåt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02680

Statistik för sidan