VFT-1 KTH 2018-2019

Diarienummer 2017-04904
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 10 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Projektet ska hantera VFT-1 medel för bl.a KTH, MDH, HHS samt institut i regionen. Målet är att att finansiera och därigenom validera och utveckla ca 60 projekt/år så de tas närmare tillämpning och marknaden, är redo att kommersialiseras eller förberedda för mer omfattande kommersiell/teknisk verifiering samt fortsatt finansiering.

Förväntade effekter och resultat

VFT-1 kommer förbättra finansieringsmöjligheter och skapa en mer effektiv innovationsprocess för tidiga idéer och projekt. Ett ökat antal projekt, uppgående till uppskattningsvis 60 st kommer att strukturerat kunna utvecklas och verifieras, såväl tekniskt som kommersiellt. Detta lägger en grund för bättre rustade projekt som är mer verifierade och har lägre risker inför fortsatt kommersialisering. Ett antal bolag som går vidare på egen hand eller via inkubatorer kan förväntas. Vidare kan affärer med kunder t.ex. genom avtal kopplade till IPR förväntas.

Planerat upplägg och genomförande

KTH Holding ska inom ramen för innovationskontoret vid KTH hantera medel inom ramen för VFT-1 samt utveckla och verifiera projekt operativt. Hanteringen inbegriper utvärdering och urval, hantering och administrering av externt köpta tjänster för VFT-1 medel, samt uppföljning av finansierade verifieringsprojekt. Vidare ska projekten operativt stöttas kontinuerligt i verifieringsprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.