Verktyg för beräkning av miljöpåverkan och effektivitet i transportsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 4 764 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04345

Statistik för sidan