Analysis tool for calculating environmental impact and efficiency of transport systems

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum för produktrelaterad miljöanalys
Funding from Vinnova SEK 4 764 000
Project duration December 2009 - September 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04345

Page statistics