Verktyg för av och påhängning av fönster

Diarienummer
Koordinator FÖNSTERLYFTEN I SYD AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt de uppställda målen genom att tillföra företaget information och analys som gör det möjligt för företaget att ta nästa steg i utvecklingen av produktutbud och affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tillfört företaget ny kunskap om marknadsbehov samt om tekniska regelverk och förutsättningar. Baserat på denna kunskap kommer företaget att kunna göra förändringar i konceptet och vidareutveckla produktutbudet så att det ännu bättre motsvarar marknadsbehoven. Därigenom har bolaget nu förutsättningar att börja producera och sälja en första version av produkten i Sverige för att i ett senare skede utöka produktutbudet och gå in på fler marknader.

Upplägg och genomförande

I enlighet med plan har projektet innefattat informationsinhämtning och analys av såväl marknadsbehov och affärsmodell som regelverk och tekniska förutsättningar. Det moment där användare från potentiella nyckelkunder i Sverige fick använda och ge synpunkter på produkten gav avgörande input för vidareutvecklingen. För framtida introduktioner på andra mer okända marknader blir det avgörande att ha god kännedom om användarnas beteenden och önskemål på den aktuella marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01066

Statistik för sidan