Verktyg för att förbättra inhalationen av läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom

Diarienummer 2018-02280
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 940 750 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018