Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för att förbättra inhalationen av läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Tema Barn och Kvinnosjukvård
Bidrag från Vinnova 940 750 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Mål 1: Utveckla av inhalationsappen enligt resultat från kliniskutvärdering. Mål 2: Genomföra en regulatorisk utvärdering för att bestämma klassning av produkten samt ta fram en riskanalys och dokumentationsplan för den tekniska filen. Mål 3: Designa studie som kan visa den kliniska nyttan av automatiserad objektivmätning av inhalationsteknik. Mål 4: Behovsverifiering och affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Utveckla mjukvara i inhalationsappen och utrett kraven på hårdvara. - Genomfört en regulatorisk bedömning och skapat plan och struktur för CE-märkning - Presenterat och designat studie för att tydliggöra patientnytta med produkten - Behovsverifiering och affärsplan är gjord som visar på en bekräftad stor efterfråga på produkten/tjänsten både bland kliniker och apotek med en B2B betalningsmodell i form av en årlig mjukvaruprenumeration

Upplägg och genomförande

Vi bedömer att inhalationsappen kommer bidra till patientnytta och att projektet var framgångsrikt. Arbetsplanen genomfördes i fyra arbetspaket, vardera med egna specifika mål. Huvudman för projektet har varit Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet har presenterats på europeisk lungkongress, ERS, använt Medituner AB’s resurser för behovsverifiering och i nätverk involverat hårdvaruleverantör MIR, programmerare och regulatoriska expert.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Diarienummer 2018-02280

Statistik för sidan