Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifikationsprojekt_Stidner

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB - Inkubator
Bidrag från Vinnova 271 700 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att marknadsverifiera Stidner Complete. Målet var att genomföra marknadstester av kunder, leverantörer och butiker samt att ta fram avtal för fraktleverantörer. Vi har lyckosamt genomfört marknadstester som bevisat att tekniken fungerar, att målgruppen är rätt och att vår affärsmodell håller. Vi har även tagit fram samt redan signerat avtal med fraktleverantörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att vi nu är redo att växla upp Stidner och genomföra en fullgod lansering. Tack vare marknadsverifieringen vet vi att vi har rätt produkt, till rätt målgrupp till rätt pris. Detta gör att vi nu kan koncentrera oss på att sälja och utveckla affären ytterligare. Framgent kommer vi primärt att arbeta med marknadsföring och sälj och teknikutvecklingen kommer kommer fokuseras till enklare uppdateringar.

Upplägg och genomförande

Vi började med att säkerställa att tekniken skulle klara av att implementeras hos första testbutiker samt att vi hade klart med första testleverantörer att fullfölja processen. Efter lyckat första test gick vi vidare och skalade upp antalet testbutiker samt leverantörer. Fokus var att få in ett stort antal testbutiker så att vi kunde få fram kvalitativ data om hur köpprocessen fungerade live och därmed bevisa affären. Vårt sätt att ta sig an marknaden var lyckosamt, vi fick mycket bra data som vi ha kunnat utveckla ytterligare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04857

Statistik för sidan