Verifiering och kvantifiering av interstitialvätska extraherad med hjälp av mikronålar

Diarienummer 2016-02494
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att utvärdera extraktionsdelen av Ascilions glukosmätare dvs mikronålchipets förmåga att extrahera interstitialvätska samt utöver det utveckla affärsmodellen och förbättra det immaterialrättsliga skyddet kring en framtida produkt. Alla mål har uppfyllts över förväntan och företaget har vuxit tack vare framgångarna både i termer av antal anställda och antal patentansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Extraktionen är verifierad och kvantifierad med avseende på ett flertal parametrar såsom t ex volym, extraktionstid och innehåll, vilket medför att Ascilion därmed står väl förberedda inför en fortsättning där mikronålarna skulle kunna utvecklas till egen produkt för generell smärtfri extraktion av kroppsvätska och därmed kunna kopplas till vilken biosensor som helst. Projektet har även lett till två nya patentansökningar samt två nyanställningar i företaget.

Upplägg och genomförande

Ascilion har koordinerat och lett arbetet i klassisk projektform styrt av arbetspaket, leveranser, tidplan och budget enligt den tidigt godkända projektplanen. Projektet har inneburit ett lyckat samarbete mellan olika discipliner och expertisområden över gränserna mellan industri, akademi och sjukvårdsorganisationer.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.