Verifiering för Tillväxt vid Göteborgs universitet - 2014

Diarienummer 2013-05596
Koordinator GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 221 631 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som syfte att möjliggöra och genomföra kommersiell och teknisk validering och verifiering av forskningsbaserade affärskoncept. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera förutsättningarna som krävs för att fortsätta med verifieringsprogrammet, och anser oss ha en väl fungerande process.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att vi skulle verifiera 30-50 projekt under 2014. Vi startade 52 projekt varav 10 var sk fortsättningsprojekt, dvs uppföljande aktiviteter på tidigare VFT-projekt. Flera av projekten vi startat i VFT-fas har senare fått såväl större bidrag som investeringar och på så vis visat sig vara kommersiellt förberedda. Vidare har projektet fortsatt att möjliggöra att vi har en tätare dialog med lokala, nationella och internationella konsulter och kompetenser, och byggt upp en bank av utförare.

Upplägg och genomförande

Upplägget för att driva VFT är en process som utvecklats under de år vi koordinerat projektet. Processen drivs i nära dialog med innovationskontoret och tillsammans med idégivare i iteration. Varje projekt utformas så att utifrån den bakgrund som finns i projektet, formuleras de viktigaste verifieringsfrågorna. Verifieringsaktiviteter utformas för att i bästa möjliga mån besvara verifieringsfrågorna och höja upp projektets kommersiella potential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.