Verifiering av Viary Next

Diarienummer 2013-03488
Koordinator HOA´S TOOL SHOP AB
Bidrag från Vinnova 410 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Trots att alla mål inte uppfyllts helt och hållet under projektets gång är vår bedömning att projektet varit mycket lyckat. Vi har stakat ut en tydligare affärsmodell som går genom två steg; en enkel gratisapplikation i första steget och en mer avancerad betalapplikation i nästa steg. Gratisapplikationen kommer att lanseras om två veckor. Det tydligaste kvittot på att vi lyckats med verifieringen är att flera investerare visat stort intresse för vår tjänst.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har inneburit stora steg för Hoa´s Tool Shop. Bl a har vi lyckats rekrytera en av de personer som vi listat som externa resurser till vårt företag: Jonas Jendi, tidigare VD for CogMed. Jonas är nu delägare i företaget och styrelseordförande. Vi har också rekryterat en legitimerad sjuksköterska från USA, som arbetat med att knyta kontakter i USA för en amerikansk lansering. Vidare har vi fått mycket intresse från både svenska och internationella investerare.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett enligt de tre faser som vi tidigare angivit; marknadsundersökning, betakundstestning, samt utveckling av implementeringsprocessen. Den stora skillnaden och lärdomen från vårt planerade genomförande och vad som faktiskt skedde är att marknadsundersökningen visade att steget att gå från en etablerad metod till en annan är väldigt stort. Därför utvecklades en helt ny implementeringsprocess som består av att distribuera en gratisapplikation. Trots detta har det mest essentiella för projektet, d v s att verifiera och lansera en produkt uppnåtts.

Externa länkar

Landningssida pre-lansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.