Verifiering av mjukvara för Lean produktutveckling

Diarienummer
Koordinator REPOS MJUKVARA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Repos har validerat en affärsplan och tillväxtpotential för utveckling av IT-baserade LEAN-verktyg i produktutvecklingsprocessen. Detta var syftet med projektet. Med LEAN-verktyg menas enkla, användarorienterade, visuella miljöer och med IT-baserat menas globalt tillgängligt och med full spårbarhet i datahanteringen. Kravinsamlingen har genomförts enligt plan och målet har överträffats i form av driftsatta piloter, dock på bekostnad av plattformsutvecklingen som inte lever upp till målet. Repos befintliga plattform har dock befunnits räcka långt.

Resultat och förväntade effekter

Projektetresultatet tyder på stor tillväxtpotential på en för bolaget helt ny marknad. Repos plattform kan anpassas och stärkas ytterligare inom spårbarhet för att stödja visualisering och produktutvecklingsdata. Utvecklingen kan leda till etablering på en ny marknad, dels visuella planeringsverktyg men också kunskapshantering. En plattform för community och molndrift har visserligen tagits fram men vi inleder med fysisk försäljning eftersom det ger oss möjlighet att lära från kunder genom att delta i anpassningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Konsultuppdragen har varit till belåtenhet inom affärsutveckling, konkurrentanalys och framtagning av marknadsmaterial. Att rekrytera exjobb har varit svårt för Repos men framgångsrikt genom Chalmers som samarbetspartner. Uteblivna exjobb på Repos har ersatts med rekryteringar av studenter för motsvarande arbete, merparten dock som sommarjobb vilket försenade projektet tre månader. Den parallella vidareutvecklingen har prioriterats ner till förmån för projektledning men kommer genomföras i enlighet med inom projektet framtagen kravbild.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02600

Statistik för sidan