Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifiering av affärsmodell i trädgårdsappen Gardenize

Diarienummer
Koordinator GARDENIZE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Gardenize trädgårds-app hjälper användarna att lyckas i sin trädgård och med sina odlingar. Genom att dokumentera sin trädgård i appen kan hen följa och dra slutsatser om vad som faktiskt fungerar. Syftet med projektet som Vinnova stöttat har varit att utreda vilka funktioner & tjänster som användarna är villiga att betala för. Genom datainsamling ifrån användarna vill vi kunna fatta välgrundade beslut att utveckla, prissätta och lansera dessa nya funktioner & tjänster och erbjuda våra kunder en ännu bättre produkt och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Resultat och förväntade effekter

Vinnova-projektet har möjliggjort att vi fått ett bra beslutsunderlag för hur företaget Gardenize skall kunna generera intäkter direkt ifrån användaren. Målgruppen för appen är traditionellt konservativ till s.k. ’In-app-purchases’ och vi har fått svar på hur dessa funktioner bör utformas för att skapa en trygg och pålitlig köp-upplevelse och användaren vet tydligt vilka extra funktioner och tjänster som ingår i köpet. Projektet har och också framgångsrikt validerat kundgruppen, och vi estimerar kunna konvertera 10% av våra användare till betalande användare.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts på kortare tid än estimerat och har levererat de resultat vi önskade. Arbetet utfördes av personal ifrån Gardenize, utvecklare, testare och UX-designers från HTEC. Arbetet inleddes med kvantitativa datainsamlingar ifrån användarna av appen och följdes sedan upp med kvalitativa intervjuer. Därefter har exempel på tjänster och funktioner samt köp-förfarandet utvecklats och testats på faktiska och potentiella användare. Igenom hela genomförandefasen har viktiga slutsatser kunnat göras och på så sätt lagt en bra grund till projektets måluppfyllnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00386

Statistik för sidan