Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Venture Cup 3.0 projektår 2

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 1 176 321 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att effektivisera Venture Cups kärnverksamhet, affärsmodell och värdeerbjudande för stakeholders och användare, med syfte att skapa en mer stabil organisation med hållbar intäktsmodell, tydligare värdeerbjudande och plats på innovationskartan i Sverige samt att förbereda verksamheten på ett eventuellt nästa steg med Nordiskt samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Målen har genom Vinnovas projektmedel möjliggjorts och nåtts, organisationen har centraliserats och samtliga resurser har optimerats och lett till en mer hållbar organisation som mer effektivt kan hjälpa fler personer med affärsidéer att testa, iterera och utveckla dessa via Venture Cup. Dessutom har Venture Cup lyckats hitta nya förslag på intäktskällor och digitaliserat sin tävlingsprocess för att nå fler entreprenörer och göra metoden mer skalbar och användarvänlig, både för deltagande entreprenörer och för nätverk och finansiella partners.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Venture Cups VD, med stöd av anställda projektledare. Arbetet har inneburit att förankra det nya konceptet för målgrupper och intressenter men framförallt att utveckla, förändra och omorganisera den interna organisationen Venture Cup. Verksamheten har gått från att drivas i fyra ideella verksamheter samt en stiftelse, till att nu bedrivas genom två ideella föreningar. Konsulter från McKinsey och Co har varit till stöd under projektet och har utgjort en betydande resurs. Resultatet har blivit en mer effektiv, sammansvetsad och hållbar verksamhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05283

Statistik för sidan