Ventilator för effektivare hjärt-lungräddning

Diarienummer 2017-04667
Koordinator Lunds universitet - Reglerteknik Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 1 212 300 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration Projects in Medical technology 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av ventilator som ger hemodynamiska fördelar såsom ökat kranskärlsperfusionstryck respektive venöst återflöde när den används i samband med bröstkorgskompressioner under hjärt-lungräddning. Målet för projektet är att ta fram en funktionell prototyp och att genomföra en radnomiserad stordjursstudie i vilken den nya ventilatorn jämförs med dagens praxis, för att undersöka hur stora de förväntade medicinska fördelarna är.

Förväntade effekter och resultat

Projektetes förväntas resultera i en publicerad stordjursstudie som kvantifierar de medicinska fördelarna med den framtagna ventilatorn, samt ett tillräckligt och väldokumenterat underlag för slututvecklingen av en komersiell produkt. Denna komersiella produkt förväntas öka överlevnaden hos patienter som vårdas får pre-hospital eller sjukhusvård för plötsligt hjärtstopp.

Planerat upplägg och genomförande

En hårdvaroprototyp kommer att tas fram och byggas. En randomiserad stordjursstudie kommer att genomföras. Studien kommer att bestå av två delar, där utfallet från den första delen kommer indikera vilken omfattning den andra delen behöver ha för att tillhandahålla tillräcklig statistisk konfidens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.