Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VäxtProteinFabriken

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtförädling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Vinnova projektet Växtproteinfabriken har haft som syfte att utvärdera möjligheterna att etablera en pilotanläggning för extraktion och modifiering av växtproteiner samt andra växtnäringsämnen sprungna ur svensk grönmassa från biogasanläggningar. Målet har varit att identifiera outnyttjad grönmassa, identifiera produktionsmetoder och specificera pilotanläggningen, att utvärdera marknadsbehoven för nya alternativa växtproteiner samt knyta till oss ett antal nyckelaktörer på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Växtproteinfabrikens koncept har mottagits mycket väl. Det finns ett stort behov av att finna nya alternativ till soja- och ärtproteiner inom livsmedels-, kosmetika och hälsokostindustrin. Utöver detta finns ett stort värde i att kunna leverera allergenfria och lokalproducerad råvara. Resultatet är en specifikation för en pilotanläggning som levererar flera olika råvaror, vilka kan öka värdet både för jordbrukare, biogasanläggningen, livsmedel-, djurfoder-, kosmetika- och hälsokostmarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet Växtproteinfabriken har bestått av medlemmar från SLU, biogasbranschen, livsmedelsbranschen och kommun. Tre grupper: Marknad, Grönmassa och Pilotanläggning har utvärderat potentialen med respektive område genom workshops, benchmarking, marknadsanalys och identifiera och kontakta ett antal framtida nyckelaktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01271

Statistik för sidan