VäxtProteinFabriken

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtförädling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Syfte och mål

Med VäxtProteinFabriken (VPF) kommer vi förse marknaden med högkvalitativt växtprotein från idag outnyttjade källor. För närvarande tas stora andelar av proteinerna från växterna ej tillvara i biogasanläggningar. Dessa proteinkällor hade kunnat utnyttjas i bland annat livsmedelskedjan. VPF kommer ta vara på växtprotein och andra värdefulla växtkemiska föreningar från grönmassa och extrahera samt förädla ut högkvalitativt protein. Detta kommer i sin tur ge jordbruket samt biogasanläggningarna nya intäktskällor samt även genera nya ´Food-tech´ företag.

Förväntade effekter och resultat

Produktionen av lönsamt och hållbart växtprotein från outnyttjade källor och dess potential inom den svenska industrin kommer att undersökas. Funktionella växtproteiner av hög kvalitet för livsmedel och industriellt bruk från lokala källor kommer att stödja hållbar mat- och materialproduktion. Dessa nya koncept kommer att öka totalvärdet för jordbrukare och biogasproducenter då fler förädlingssteg medför nya potentiella produkter och intäktskällor. Nya växtproteinkällor kommer också att minska växthuseffekten och stödja de vegetariska matalternativen.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att engagera jordbrukare, biogasproducenter och kommuner i diskussioner om tillgängligheten av olika råmaterialresurser. Produktionsprocesser kommer att undersökas i förhållande till olika råvaror och relaterade biodigester processer. Slutligen kommer vi utvärdera potentialen att leverera högkvalitativt växtprotein till slutanvändare via förädlingssteg hos livsmedels-, foder- och phytokemiska industrin. Kvalitetskrav och behovet av modifieringar av växtproteinet kommer att undersökas för att på bästa sätt tillgodose kundernas behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.