Växelverkan i mineralsystem med flera komponenter

Diarienummer 2007-02984
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 7 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - maj 2013
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ltu.se/tkg/avd/kgk/d329/2.2091