Interactions in Multi-component mineral systems

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Funding from Vinnova SEK 7 300 000
Project duration January 2008 - May 2013
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02984

Page statistics