Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vattenrenare för katastrofområden

Diarienummer
Koordinator Trade Invent AB - TRADE INVENT AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla en soldriven, säker och kostnadseffektiv vattenrenare. Denna utgör en enkel och livsavgörande möjlighet för människor att rena sitt dricksvatten vid exempelvis naturkatastrofer. En vattenrenare med måtten 20x30cm klarar av att leverera ca 1.5 liter rent dricksvatten per timme vid fullt solsken. Ett unikt reglersystem säkerställer att endast vatten som har uppnått fullgod reningsgrad kan lämna vattenrenaren. Vi kan nu uppvisa en fungerande prototyp. Tester har utförs med vatten med hög koncentration av bakterier och visar dokumenterat goda resultat från Analys Lab.

Långsiktiga effekter som förväntas

De tester vi genomfört med våra framtagna prototyper bevisar att tekniken fungerar på det sätt det var tänkt. Nästa steg är att testa prototypen med vatten innehållande olika typer av bakterier som är vanligt förekommande vid ex. naturkatastrofer. Detta är essentiellt för att säkerställa att alla typer av bakterier slås ut och kan drickas utan minsta risk att bli smittad av någon form av vattenburna sjukdomar. Det kvarstår därför en hel del analysarbete för att dokumentera vilka smittor och bakterier som vi kan hantera med denna teknik.

Upplägg och genomförande

Det återstår nu att ta fram en heltäckande analys av vattenrenarenarens kapacitet. Analysen ska ge svar på följande frågor: Hur mycket solljus krävs för att slå ut alla bakterier och komma upp i rätt temperatur? Finns det någon typ av bakterie/parasite som vattenrenaren inte kan eliminera? Analysen görs i samarbeta med lokala mikrolabb. Vi skall även utvärdera olika materialval för att göra produkten så miljövänlig som det är möjligt. Tex använda nedbrytbar tätad kartong i stället för plastfolie. Ett pantsystem kommer också att tas fram för att ytterligare minska miljöpåverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03995

Statistik för sidan