Vattenrenare för katastrofområden

Diarienummer 2017-03995
Koordinator Trade Invent AB - TRADE INVENT AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Instant-Water är en revolutionerande, säker och kostnadseffektiv produkt som med hjälp av solen förvandlar förorenat vatten till tjänligt dricksvatten. Syftet med Instant-Water är att ge människor i utsatta områden tillgång till rent dricksvatten vilket är avgörande för att minska spridning av vattenburna sjukdomar som exempelvis kolera. Målet är att tillverka och sälja produkten till internationella och lokala hjälporganisationer som i sin tur distribuerar produkten vidare till utsatta områden.

Förväntade effekter och resultat

Produkten löser bokstavligen ett livsviktigt problem, den skulle kunna göra ett stort antal utsatta familjer självförsörjande med rent dricksvatten till en låg kostnad. I förlängningen ser vi även stor potential med att starta microbusiness där Instant-Water bidrar till rent vatten och möjlighet till egen affärsverksamhet och därmed möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Planerat upplägg och genomförande

Ta fram fler prototyper med hjälp av 3D-printer mm. Analysera UV beständigt material och egenskaper för plastsvetsning. Analysera tillverkningsmetod för vattenhämtare /plastbag. Kontakter med tillverkningsindustrin gällande vakuumformning av vätskekanaler och svetsning av plastmaterial, beställning av tillverkningsverktyg/ formar och verktyg för stansning av plastfolieark. Utvärdering av olika partikelfilter (förfilter). Analys av vattenkvalitet på externt testlaboratorium efter rening under olika omständigheter. Täthetstester mm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.