Vattenmätning för IMD

Diarienummer 2014-01494
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med denna planeringsfas är att identifiera existerande behov/problem/utmaningar. Vi har adresserat detta noga och satt ihop en företagsgrupp med både behovsägare och kommercialicerande part. Vi har under behovsanalysen sett att det arbete som läggs ner i samband med införandet av energieffektiviseringsdirektivet, hos bl.a boverket direkt sätter en tydlig parameter för ´kostnadseffektivitet som vi adresserar med denna tävling

Resultat och förväntade effekter

Vi har verifierat att tävlingen är relevant och täcker ett viktigt område och att det finns intressenter som är villiga både från behovsägarna och kommercialicerande parter. Den förväntade effekten att väcka intresse för tävlingen har varit tydlig och vi har utan problem fått med flera intressenter.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde projektet baserat på vår plan att använda workshops och sedan täta diskussioner med behovs ägare mfl. Våra mail utskick gav gott resultat och vi har en god grund i att vi kommer att genomföra tävlingen under hösten 2014.

Externa länkar

Under Almedalen 2014 lanserades tävlingen. Bla på ett seminarium om Innovationer med flera företag som deltagare. Arbetet med genomförandet av tävlingen kommer att ske som ett projekt inom Sustainable Innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.