Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vatten- och smutsavvisande textilier för bilinteriör genom plasmabehandling

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-01278eng.pdf(pdf, 1005 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt har en vatten- och smutsavvisande textil för bilinteriör har utvecklats och tillverkats med metoder som signifikant minskar användningen av vatten och energi samt minimerar åtgången av bioackumulerande fluorkarboner. Våtkemiska processer har ersatts med innovativ atmosfärsplasma och spraytekniker. Utvärderingsresultaten visade trots att det behövdes 3 gånger mindre kemikalier, blev lägre energiförbrukning och 85% mindre vattenförbrukning, fick textilen bättre prestanda jämfört med den konventionella processen

Långsiktiga effekter som förväntas

- Brett utbud av standardiserade tekniska analyser har använts för att utvärdera ny innovativ textil, med avseende på vatten-, olja- och smutsavvisning, ytenergi, nötning-, brand- och åldringsresistens, ESCA, SEM och optiskt mikroskopi. - Vatten och kemikalie förbrukning i ny teknik är betydligt mindre än den konventionella våtkemiska processen, vilket har stor effekt på kostnad. Den nya tekniken behöver den mindre energi och har kortare processtid, vilket innebär mindre kostnader jämfört med den konventionella processen.

Upplägg och genomförande

detta projekt var utformat för att göras inom fem arbetspaket; WP1 Kravsättning, WP2 Utveckling av plasmabehandling, WP3 Utvärdering av textiler och processer,WP4 Uppskalning, WP5 Projektledning. Alla WP har avslutat. Alla avslutades i tid, utom WP4 som drevs under längre tid än planerat. På grund av lovande resultat i WP3, beslutades att använda olika tester som behövde längre tid och förlänga WP4.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-01278

Statistik för sidan