Våta kopplingars livslängd

Diarienummer
Koordinator BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 4 028 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI