Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Variabel dyshöjd i AOD konverter

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Utgångspunkten för den aktuella genomförbarhetsstudien var observationen att en gammal konverter erfarenhetsmässigt färskar (avlägsnar kol ur stålet) snabbare än en ny. Målet med förstudienstudien var att undersöka om det teoretiskt skulle gå att använda variabel dyshöjd i en AOD-konverter för att efterlikna förhållandena i en gammal konverter och därmed kunna förkorta processtid och få en lägre förbrukning av naturresurser. Syftet med studien är att utvärdera förutsättningarna för framtida effektivisering av kolfärskningen vid tillverkning av rostfritt stål med hjälp av variabelt reaktionstryck åsdatkommet genom variabel dyshöjd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visar att det är en påvisbar skillnad mellan en ny och gammal konverter med avseende på kolfärsningseffektivitet, visad genom mindre syrgasåtgång för samma slutkolhalt. Detta trots att experiment visade att omrörningen blir mindre effektiv i en gammal konverter. I och med informationen om att de termodynamiska vinsterna var större än de fluidmekaniska förlusterna så finns goda förutsättningar att arbeta vidare på resultaten mot industriell drift.

Upplägg och genomförande

I studien genomfördes analys av processdata från två rostfria stålverk, vattenmodellering i labbskala samt matematisk modellering och resultaten gav att med stor sannorlikhet så kan variabel dyshöjd i AOD-konvertern användas. Detta leder till att förutsättningar finns att forska på dyshöjdplaceringar och ändrade blåsschema för att öka produktiviteten i konvertern samt minska användandet av naturtillgångar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02522

Statistik för sidan