Variabel dyshöjd i AOD konverter, steg 2

Diarienummer 2018-02386
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 6 039 068 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt