Vårdexport för tillväxt och vårdkvalitet

Diarienummer 2014-03702
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling och Innovation, Huddinge
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en affärsmodell för ökad vårdexport genom samverkan mellan universitetssjukhus och externa vårdaktörer. Modellen förutsätter långsiktiga samarbeten och ett ökat antal vårdexportpatienter i optimerade vårdkedjor. Fastighets- och industripartners kan i samarbete med universitetssjukhus möjliggöra ökat antal vårdplatser. Större volym inom högspecialiserad vård ger ökad kvalitet och effektivitet vilket gynnar både svenska patienter och svensk vårdexport. Modellen kan användas i samverkan med och av andra universitetssjukhus.

Resultat och förväntade effekter

En ökad vårdexport ger högre patientvolymer som medför en förbättrad vårdkvalitet och effektivitet vilket gynnar svenska patienter. ökad vårdexport medför även ökad tjänsteexport, intäkter och möjligheter för svensk life science industri. Förutsättningen är ökad vårdkapacitet vilket skapas med en modell där universitetssjukhus ingår långsiktiga partnerskap med utländska sjukhus och externa vårdaktörer som är lokaliserade i fastighet nära universitetssjukhuset. Modellen förutsätter även optimerade gemensamma vårdkedjor och utnyttjande av ny och befintlig teknik.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från en hypotes om möjlig vårdexportmodell. KI genomförde en översikt av vårdexport nationellt och internationellt tillsammans med kartläggning av befintligt vårdutnyttjande av vårdexportpatienter i samarbete med sjukhuset. Därtill kartlades förutsättningar för triple-helix koncept av näringslivsparten. Kunskapen adderades till befintliga partnerskapsmodeller, erfarenhet av optimering av vårdkedjor och internationella studiebesök. Strategi, leverans- och affärsmodeller utvecklades under ett flertal workshops med samtliga projektparter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.