Värdet av Centrumsatsningar: effektstudie av VinnExcellence och Berzeliicentra

Diarienummer 2018-01694
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Projektet behandlar utformningen och effekter av stöd till kompetenscentra och Berzeliicentra, med särskild tonvikt spå breda samhällseffekter av stora forskningscentra.

Förväntade effekter och resultat

Ökad förståelse av hur centrumbildningar utvecklas över tiden med avseende på ledarskap,s samarbeten, samhällseffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en inventering av centrumstöd i Sverige samt utformningen av en modell för effektstudier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.