Värdeskapande innovationskultur- utveckling av offentlig hälso och sjukvård med medborgaren i centrum

Diarienummer 2013-02565
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Den målsättning vi har arbetat mot i projektet var att utveckla en forskningsplan inför en steg-2 ansökan och förbereda organisatoriskt utvecklingsarbete i de deltagande organisationerna, primärvården i västerbotten, vll och Norsjö kommun. Förstudien har tagit fram ett ramverk för att utforska:´Värdeskapande innovationskultur- utveckling av offentlig hälso och sjukvård med medborgaren i centrum´.

Resultat och förväntade effekter

I det planerade projektet studeras hur en värdeskapande innovationskultur etableras och integreras som ett tydligt stöd och resurs i arbetet med organisatoriska innovationer. - Metodstöd i partnerorganisationernas värdegrundsarbete - Stöd i arbetet med att öka kunskapen om fungerade strukturer, identifikation och utvärdering av processorienterade arbetsätt och samverkan - Stöd för skapandet av mötesplatser för dialog kring samverkan, innovation och regional utveckling i relation till andra utvecklingsprojekt som pågår och involverar våra partnerorganisationer,

Upplägg och genomförande

Datainsamlingen bestod först av genomförande av fyra temafokuserade dialogseminarier där begreppet värdeskapande innovationskultur konkretiserats med episoder, exempel och reflektioner hämtade från verksamheternas arbete. Analysen av dessa aktiviteter gav en grund för en två dagars designorienterad workshop med trettio medverkade deltagare från Landstingets primärvård och flera kommuner i regionen. De bordebilder som projektet producerat är kraftfulla forskningsverktyg i den utvecklade forskningsplanen och ett viktigt resultat i projektet.

Externa länkar

Löpande rapportering av aktiviteter från/inom projektgruppen under och efter projektetsgenomförande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.