Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdekedja grafen

Diarienummer
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 550 375 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att tillsammans med leverantörer av råmaterial och maskinutrustning, kunder och slutanvändare undersöka möjligheterna att bygga en digital värdekedja. Vi fick bra respons. Ett viktigt steg var att utvärdera möjligheterna med att bygga in ett AI-stöd i produktionsprocessen, baserat på Ramanmätningar. Vissa mål med att kartlägga metodens potential uppfylldes. Däremot var det inte möjligt att utvärdera algoritmer som planerats, på grund av att vi inte fick tillgång till data från en forskargrupp i Brasilien och pga. Covid-19 pandemin.

Resultat och förväntade effekter

Nästa steg är att bygga vidare på projektets slutsatser och bygga en värdekedja för framställning av grafen med en digitaliserad process, tillsammans med leverantörer och kunder som är intresserade. Vi anser att det är möjligt att skapa en produktionsprocess understödd av Raman mätningar även om det är komplicerat. Vi planerar att fortsätta arbetet under nästa år eftersom det är viktigt för oss att optimera processen och vara i framkant av ny teknik och AI. Parallellt med detta kommer vi även undersöka andra mät-tekniker som kan komma på fråga.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av flera delar med två parter, 2D fab AB och Stiftelsen Chalmers Industriteknik, och har fungerat väl. Vi undersökte möjligheterna till en värdekedja för framställning av grafen med några leverantörer och kunder. Samtliga av dessa är intresserade. Däremot uppstod svårigheter i samarbetet med en forskar- och företagsgrupp i Brasilien, mycket på grund av Covid-19 pandemin. Detta orsakade problem för algoritmutvecklingen som var beroende av denna grupps data. Arbetspaket 3 ändrade inriktning för att hantera situationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2021

Diarienummer 2020-02837

Statistik för sidan