Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdefulla innovationer II

Diarienummer
Koordinator COOMPANION SVERIGE EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 6 529 815 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen som satts i början av projektet har uppnåtts med råge. Ungefär 30 nya metoder/lösningar/organiseringar har skapats för ökad hållbarhet i samhället och av dessa är det en majoritet som har fokus på social hållbarhet och samhällsentreprenörskap. I nuläget har 22 nya tjänster eller produkter påbörjats eller färdigutvecklats och det finns planer på att fler ska påbörjas. Konkurrenskraften hos de flesta företag som tagit del av checken och fullföljt sitt arbete har ökat.

Resultat och förväntade effekter

58 företag fick möjlighet att ta del av innovationscheckarna och 55 fullföljde arbetet. Anledningarna till att inte alla företag fullföljt har varierat Det gemensamma har varit yttre förutsättningar som förändrats vilket gjort att företaget inte kunde utföra vad de sagt att de skulle göra. Möjligheten att dela ut innovationscheckar har resulterat i att företag har fått en högre lönsamhet och vågat utveckla innovationer som lett till högre konkurrensförmåga och nya arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Under denna period har Coompanion organiserat handläggning och beslut om innovationscheckar på regional nivå. Som stöd för arbetet har funnits en handbok, checklistor och mallar samt en person i gruppen som även funnits med i det nationella teamet. Dessutom en mindre mötesbudget. Upplägget har haft flera fördelar men vi konstaterar ändå att en nationell beslutsgrupp är att föredra då omfattningen av arbetet inom Coompanion är för liten för att en regionalisering av arbetet skall vara befogad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02419

Statistik för sidan