Valkollen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 489 714 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Syftet med projektet Faktiskt.se, arbetsnamn Valkollen vid ansökningstillfället, var att de ingående bolagen gemensam skulle bedriva en avancerad faktakoll av digitala påståenden under den svenska valrörelsen. Inom ramen för detta låg också en kraftig utbildningsinsats för att höja kunskapen om faktakontroll. Projektet nådde sitt syfte och de uppsatta målen.

Resultat och förväntade effekter

Sammantaget genomfördes 150 väl genomarbetade faktakontroller av påståenden. Genomslaget och användningen var omfattande med 8-9 miljoner sidhänvisningar.

Upplägg och genomförande

Projektet var komplext till sin karaktär med flera ingående bolag som i sin dagliga nyhetsbevakning är konkurrenter. Projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan den projektgrupp bestående av operativa chefer som detaljplanerade verksamheten. Det var sammanfattningsvis en pedagogisk utmaning att få publiken och kritikerna att förstå att företagen samarbetade om metod och spridning, men inte om innehållet i kollarna. Men den modellen säkrade att vi behöll ett redaktionellt oberoende genom hela projektet vilket ju var en viktig grundförutsättning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03634

Statistik för sidan