Valkollen

Diarienummer 2017-03634
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 922 586 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

Målet är att bygga upp en digital infrastruktur för samarbete mellan nyhetsredaktioner under 2018.

Förväntade effekter och resultat

Att gemensamt faktakontrollera påståenden i sociala medier som relaterar till de svenska valen.

Planerat upplägg och genomförande

En arbetsgrupp bestående av redaktionella chefer lägger upp samarbetsformerna samt definierar ramarna för den nödvändiga tekniska utvecklingen.

Externa länkar

SVT.se SverigesRadio.se Svd.se DN.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.