Validering av nya djurmodeller för effekttester av substanser för behandling av fettlever

Diarienummer 2017-04545
Koordinator INFICURE BIO AKTIEBOLAG - InfiCure Bio AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Externa länkar

Hemsida till bolaget