Validering av nya djurmodeller för effekttester av substanser för behandling av fettlever

Diarienummer 2017-04545
Koordinator INFICURE BIO AKTIEBOLAG - InfiCure Bio AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet är att validera N-IF och NFL-musen som modeller för fettlever. Ett delmål är att verifiera de preliminära resultaten från NFL-musen och etablera denna som en ny modell för studier av fettlever. Det andra delmålet är att fastställa om diet med hög fetthalt (HFD) inducerar de sena stadierna av fettlever och potentiellt även levercancer i N-IF-musen. Om användandet av en eller båda djurmodellerna för tester av läkemedel mot fettlever kan verifieras kommer detta att fylla ett behov som kunder uttryckt och det kommer också att öka marknaden markant för InfiCure Bio.

Förväntade effekter och resultat

Kunder har efterfrågat modeller som representerar både metabola tidiga stadier och sena inflammatoriska/fibrotiska stadier av fettlever, vilket vi förväntar oss att N-IF och NFL-mössen är. Etablering av nya och förbättrade modeller för studier av fettlever kommer att öka storleken på vår potentiella marknad. Ett lyckat genomförande av det föreslagna projektet kommer sannolikt att säkerställa tillväxten av InfiCure Bio. De nya modellerna kommer att bidra till snabbare utveckling av läkemedel mot fettlever och därigenom öka livskvaliteten hos berörda individer.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att undersöka om NFL-musen är en modell för både tidiga stadier och sena inflammatoriska/ fibrotiska stadier av leversjukdom samt om N-IF-musen är en snabbare modell för de sena inflammatoriska/fibrotiska stadierna och en potentiell modell för levercancer. För att verifiera detta kommer vi att utfodra NFL och N-IF möss med HFD eller normalt foder under olika långa tidsperioder. Vid olika tidpunkter t.ex. 6w, 12w, 18w etc., kommer analyser att utföras för att fastställa nivåer av fettlever, grad av inflammation och fibros samt eventuell utveckling av levercancer.

Externa länkar

Investerare EU instruments Phase I Länk till hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.