Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av en ny innovativ plattform för hållbar livsstil, handel och konsumtion

Diarienummer
Koordinator NUTRISPA GLOBAL Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet var att bedöma hållbarheten och genomförbarheten av vårt koncept. Vi har testat och utvecklat affärsmodellen till en demoversion/prototyp, samt validerat och verifierat företagets möjligheter till marknadsanpassning på en större marknad. Vi har validerat affärsmodellen och visat att det går att få ett stadigt växande kund-/partnernätverk som vill vara långsiktigt delaktiga i förverkligandet av vår vision. Vi har utvecklat strategier för kvalitetssäkring/certifiering samt skyddat varumärket/konceptet som en innovation.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en väl fungerande demoplattform där privatpersoner, olika verksamheter, kompetenser mm. förs samman vilket förväntas stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt, hållbart företagande och innovation. Genom plattformen möjliggörs en mer effektiv samverkan och dialog, liksom ett lärande för att gynna en hållbar livsstil, handel/konsumtion, våra kunders och partners behov. Vi har ett bestående och växande B2B2C nätverk, som via vår e-handelsplattform kan lägga upp erbjudanden, samt köpa hållbara produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande

Följande aktiviteter har genomförts enligt plan (se ovan). 1. Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, inkl. behov och efterfrågan hos 50 företag 2. Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar: inkl. användning av blockkedjeteknik, spelifiering, AI mm. 3. Framtagning av en demoversion av plattformen inkl ett utbud av erbjudanden inom olika kategorier (25+) 4. Testning och validering av affärsmodellen: inkl. struktur, användarvänlighet, funktion och innehåll så att det motsvarar vår värdegrund och våra intressenters behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01240

Statistik för sidan