Validering av en ny innovativ plattform för hållbar livsstil, handel och konsumtion

Diarienummer 2018-01240
Koordinator NUTRISPA GLOBAL Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att testa och utveckla affärsmodellen, att validera att verifiera företagets möjligheter till att 1) etablera och spelifiera plattformen och 2) marknadsanpassa plattformen på en större marknad. Målet är att validera affärsmodellen och visa att det går att få en stadigt växande kund- och partnernätverk som vill vara långsiktigt delaktiga i utvecklingen samt i förverkligandet av vår vision.

Förväntade effekter och resultat

Vi har en fungerande plattform där privatpersoner, olika verksamheter, kompetenser mm. förs samman vilket förväntas stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt, hållbart företagande/CSR samt innovation. Genom plattformen möjliggörs en mer effektiv samverkan och dialog/kommunikation, liksom ett lärande för att gynna en hållbar livsstil, handel/konsumtion, hälsa och välbefinnande mm., våra kunders och medlemmars/partners behov. Vi har attraherat ett stort och växande antal kunder, partners m fl., med samma målsättning/vision.

Planerat upplägg och genomförande

Maj-juni 2018: 1) Utredning av tekniska, designmässiga och marknadsmässiga förutsättningar: inkl. behov, efterfrågan och gensvar från potentiella kunder, partners och leverantörer, samt en bredare allmänhet. 2) Framtagning av en demoversion av plattformen med det övergripande syftet att testa och validera affärsmodellen direkt på den tänkta marknaden. Juli-September 2018: Testning och validering av affärsmodellen: inkl. struktur, användarvänlighet, funktion och innehåll så att det motsvarar vår värdegrund och våra potentiella kunders och medlemmars/partners behov.

Externa länkar

NUTRISPA GLOBAL - En ny innovativ plattform för hållbar livsstil, handel och konsumtion

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.