Vägledning till hållbara försörjningskedjor

Diarienummer 2006-02591
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 313 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - september 2009
Status Avslutat