Vägledning till hållbara försörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 313 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02591

Statistik för sidan