Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beställarnätverk och Vägledning för Framtidens Samhällen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner & Regioner - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 2 084 120 kronor
Projektets löptid maj 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt målet om att presentera en introducerande vägledning för framtidens samhällen, med fokus på IoT; "Från initialt behov till etablerad och använd IoT-tjänst" omfattande behov, upphandling, implementering och förvaltning av IoT; Relevanta delar av mjuk infrastruktur för tex välfärdsteknik och samhällsbyggnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal leverabler samt genomförda seminarieaktiviteter och förväntas därigenom uppnått följande effekter: Höjt målgruppens kunskap och insikt kring IoT för kommunala och regionala ändamål Ökad förståelse mellan beställare och leverantörer att förstå varandras behov och utmaningar Underlätta för beställare att upphandla, etablera och förvalta IoT på ett hållbart sätt. Bidrag till långsiktig hållbar digital omställning i Sverige genom att särskilt beakta aspekterna säkerhet, robusthet samt förvaltningsbarhet

Upplägg och genomförande

Styrgrupp, Sprintar, PL byte, Seminarier, leverantörsdialoger, successiv utökning av projektet, samverkan med flertal andra projekt, organisationer och nätverk - nationellt och internationellt. Huvudleverabeln är vägledningen. Arbetet med RefArk IoT skett inom .Leverantörsdialoger plus engelsk översättning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2022

Diarienummer 2019-05805

Statistik för sidan