Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vägen framåt - Utmaningar och Fördelar inom IoT och hälsa hos barn och ungdomar

Diarienummer
Koordinator Västra Götalandsregionen - Drottning Silvias barnsjukhus
Bidrag från Vinnova 4 794 450 kronor
Projektets löptid februari 2023 - juni 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Genomförandeprojekt 2022

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är skapa en mer jämlik och tillgänglig vård för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar utifrån familjens behov och förutsättningar. Målet för projektet är att med hjälp av olika IoT-lösningar A. öka förståelsen om hur en kroniska sjukdomar fortskrider utifrån sjukhus- och egengenererad hälsodata, B bidra till en mer jämlik omsorg, C. minska arbetsbelastning genom automatisering av komplexa vårdflöden och D. tillgängliggöra objektiva mätmetoder för aktivitet och passivitet hos barn och ungdomar.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att projektet kan bidrag till att A. förstå hur vi kan kombinera egen- och sjukhusgenererad hälsodata i syfte att monitorera och prediktera progressen av en kronisk sjukdom, B. skapa en mer jämställd omsorg hos barn med kroniska sjukdomar, C. sjukvårdspersonal kan ägna mer tid åt patienterna och mindre tid åt administrativt arbete och D. sjukvården objektivt kan mäta aktivitet och passivitet hos barn och ungdomar.

Planerat upplägg och genomförande

Projekten kommer att utföras under 2023 och 2024 i klinisk miljö i studie- och projektform vid barnsjukhuset i Göteborg, Lund och Uppsala. Flera IoT-lösningar finns redan implementerade vid barnsjukhusen och ett tätt samarbete råder mellan hälso- och sjukvården och de företag som bistår med de olika IoT-lösningar. Arbetet leds av Göteborgs barnsjukhus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2024

Diarienummer 2022-03770

Statistik för sidan