VA-barometern 2014

Diarienummer 2014-02604
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 84 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att följa attityderna för att kunna kartlägga tendenser på kort och lång sikt och identifiera underliggande värderingar. Barometern har genomförts årligen sedan 2002. Vår målsättning är att VA-barometern i ett behändigt och lättförståeligt format ska erbjuda en samlad och aktuell bild av svenskarnas syn på vetenskap, forskning och forskare och därmed kan stimulera till dialog om forskningens roll i samhället. Resultaten från undersökningen 2014 har fått god spridning och vi bedömer därför att målen för projektet kan anses uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Vår målsättning är att VA-barometern i ett behändigt och lättförståeligt format ska erbjuda en samlad och aktuell bild av svenskarnas syn på vetenskap, forskning och forskare och därmed kan stimulera till dialog om forskningens roll i samhället. VA-barometern har tryckts och spridits enligt projektplan och fått publicitet, vilket vi ser som ett bra betyg på att resultaten är av intresse för en stor skara människor.

Upplägg och genomförande

2014 års undersökning gjordes genom telefonintervjuer med hjälp av opinionsundersökningsföretaget Exquiro i september-oktober 2014. Resultaten har analyserats och beskrivs kortfattat i ord och grafer i trycksaken VA-barometern 2014/15. Denna offentliggjordes genom pressmeddelande och presenterades vid ett seminarium den 15 december 2014. Undersökningen har genomförts enligt projektplanen.

Externa länkar

Årets VA-barometer på svenska. Årets VA-barometer på engelska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.