Utvecklingsprojekt för RISE-institutens test- och demoanläggningar fas 2

Diarienummer 2014-06074
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 11 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att vidareutveckla det gemensamma erbjudandet som gör ToD vid RISE instituten mer tillgängliga för olika aktörer, särskilt SMF och lärosäten. RISE 127 ToD anläggningar har blivit mer kända och utnyttjas allt mer av företagen i innovationsprocessen. De stora investeringstunga anläggningarna har dock svårt att utan finansiella stöd i form av checkar, projekt, etc attrahera SMF företag och lärosäten. Det investeras fortsatt stort i nya testbäddar , bla inom additiv tillverkning, 3D

Resultat och förväntade effekter

Projektet har vidareutvecklat och implementerat ett samlat erbjudande från RISE instituten. Åtkomligheten har ökat genom nya finansieringslösningar, kvalitetsäkring och en tydlig IPR policy. RISE har blivit mer attraktiva som forskningspartner både nationellt och internationellt. Totalt sätt har affärsmöjligheterna ökat för för RISE. Genom det nya ToD kontoret på RISE kommer servicen internt och mot kunderna att öka.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits via 6 arbetspaket som svarar mot varsin del i erbjudandet. Alla institut deltar i alla arbetspaket. Ett institut projektleder och rapporterar till huvudprojektledaren. Upplägget har gynnat samverkan inom RISE vilket varit viktigt inför den nya RISE strukturen där 3 av 4 RISE institut gått samman. RISE kan nu ge ett gemensamt erbjudande till användarna. Framåt kommer det nya ToD kontoret att koordinera arbetet inom RISE.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.