Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utvecklingsprojekt avseende vindrapporteringssystem

Diarienummer
Koordinator AVTECH Sweden AB
Bidrag från Vinnova 331 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Aventus har kunnat utvecklas till att innehålla en kommunikationsmodul vars avsaknad varit begränsande för försäljning av produkten.

Resultat och förväntade effekter

Med detta projekts resultat som grund genereras det ytterligare trovärdighet i Aventus och dess kommersiella fördelar. Då AVTECH redan idag har en diger lista av prospekt för produkten så förväntar sig AVTECH att efter genomförande av detta projekt undanröja de sista hindren för att starta ett större försäljningsinitiativ.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att fastställa de krav och specifikationer som krävdes för en lyckad implementering. Därefter specificerades i detalj de kommunikationsprotokoll som skulle användas för datalänkskommunikationen. Projektet implementerade dessa protokoll samt utvecklade stödfunktioner. Avslutningsvis utfördes erforderliga kommunikationstest samt simuleringar i AVTECHs simulatorhall.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02299

Statistik för sidan