Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och utvärdering av hälosbefrämjande arbetshandske

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projekt har två mål, att utveckla prototyper för att visa på möjligheter och skapa en konstellation till en fortsättning. Prototyphandsken, sensorer vid tummen och handled samt läsplatta för att läsa av exponering i realtid, har väckt ett mycket stort intresse. Handsken är tänkt att användas vid arbetsteknikträning och för att kvantifiera fysisk belastning på arbetsplatser. En stark konstellation till ett fortsättningsprojekt har tagits fram och en ansökan är inskickad. En inskickad ansökan och utvecklade prototyperna gör att målen med projektet är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från projektet är tvådelat, en inskickad fortsättningsansökan och prototyphandskar. Prototyphandskarna kan mäta tumtryck och handledsvinklar. Exponeringen visualiseras i realtid på en läsplatta. Handskarna är tänkt att använda vid arbetsträning och vid ergonomisk utvärdering av arbetsplatser. Effekterna av arbetsträning med feedback på lämpligt arbetsmönster och möjlighet att kvantifiera exponering vid arbetsplatsutvärdering förväntas leda till förbättrad hälsa hos individen och ökad produktivitet hos företaget.

Upplägg och genomförande

Prototyper av olika storlekar har tagits fram för att visa på funktionalitet. Kostnad och möjlighet till masstillverkning har inte beaktats i detta skede. Prototyperna har demonstrerats och använts på Scania, Volvo Personvagnar och Volvo Lastbilar. Demonstrationerna har genomförts i konferensrum eller på träningsanläggningar. Mottagandet har vart mycket gott. Att skapa prototyper och låta kunden ge förbättringsförslag utifrån egna tester i verklig miljö är ett vinnande upplägg för att få en eftertraktad produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04309

Statistik för sidan