Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av testplattform för EQU8

Diarienummer
Koordinator INT3 SOFTWARE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Int3 Software AB erhöll ett Startup Fas 1 bidrag från Vinnova för att utveckla en testplattform till anti-cheat produkten EQU8. EQU8 integreras som en tredjepartsmjukvara i onlinedataspel och skäppas sedan tillsammans med spelet till spelarna. Produktfel i EQU8 hade direkt påverkat spelupplevelsen negativt och således produkten. För att säkerställa en kvalitativ och välpolerad produktleverans önskade vi därför utveckla en testplattform. Både modultester och "end-to-end"-test, för att stresstesta produkten över en så bred mängd av scenarion och operativsystem som möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Testplattformen är byggd på Buildbot (https://buildbot.net) och vid minsta kodförändring valideras samtliga modultester automatiskt; samt att produkten testas end-to-end på alla operativsystem som stöds. Kortsiktigt innebär det en ökad tilltro till produkten, och garanterar oss en så stabil och kvalitativ lansering som möjligt. Långsiktigt innebär testplattformen att vi kan fokusera på features och nyutveckling, istället för att slösa resurser på underhåll och support.

Upplägg och genomförande

Vi började med att undersöka vilka testsystem som finns tillgängliga och vilket som var mest lämpat för våra behov. Vi beslöt oss för att gå med Google Test (https://github.com/google/googletest) för modultesterna, och Buildbot (https://buildbot.net) för att driva testsystemet och automatiskt testa vid kodförändringar. Sedan följde ett par månader av utveckling samt korrigering av problem som de olika testerna upptäckte på vägen. Slutligen investerade vi i dedikerad testhårdvara där lösningen nu kör i dagsläget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03928

Statistik för sidan