Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av teknisk och kommersiell plattform för RespiHeart

Diarienummer
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

RespiHeart är en ny metod för trådlös registrering av andnings- och hjärtfunktion genom optisk mätning av blodflödet i bröstbenet. Som ett steg i utvecklingen av RespiHeart, från validerad metod och forskningsprototyp till en färdig CE-märkt medicinteknisk produkt, har projektet har syftat till att utveckla den tekniska och kommersiella plattformen. De två projektmålen har uppnåtts: framtagning av affärsplan samt definition av teknisk kravspecifikation.

Långsiktiga effekter som förväntas

De två huvudleveranserna från projektet lägger grund för den fortsatta utvecklingen av RespiHeart. Affärsplanen tydliggör marknadsbehov, nyckelsegment, erbjudande respektive försäljningsstrategi och kommersiella mål. Den tekniska kravspecifikationen utgör den sammanvägda kravbilden avseende bl.a. klinisk prestanda, funktionella krav, användargränssnitt och kommunikationsmetoder, för såväl såväl sensorenhet som intern och extern programvara. Detta utgör underlag för produktutvecklingen i nästa steg, för framtagning av en slutprototyp.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat tre huvudmoment: (1) identifiering av kliniska produktkrav, (2) kartläggning av kommersiella förutsättningar, samt (3) framtagning av kravspecifikation. Genomförandet har skett i nära samverkan med klinisk personal, medicinteknisk expertis samt verksamhetschefer, beslutsfattare, inköpsansvariga respektive och branschföreträdare. Regulatorisk och teknisk expertis, samt kompetens inom systemutveckling och immaterialrätt har också varit nära kopplade till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03997

Statistik för sidan