Utveckling av slutprototyp för RespiHeart

Diarienummer 2018-02122
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

RespiHeart är en ny metod för trådlös registrering av andningsfrekvens, hjärtfrekvens och syrgasmättnad, som genom en liten sensorenhet optiskt mäter och analyserar blodflödet i bröstbenet. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla RespiHeart-systemet till TRL 7. Målet att uppnå en komplett prototyp för sensorenhet och programvara för kommande klinisk utvärdering, användartester och fysiska respektive funktionella tester.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet avser färdigställande av det tekniska systemet, vilket under Q2-19 ska uppnå kraven för en CE-märkt medicinteknisk produkt. Huvudsakliga förväntade effekter av detta är: - Pilotimplementeringar av RespiHeart-systemet hos samarbetskliniker - Dokumenterade resultat och effekter av metoden, samt exponering av dem mot övrig svensk sjukvård - Säkrad extern finansiering för marknadsetablering och expansionsfas

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar tre huvudaktiviteter: 1. Teknisk design av sensorenhet avseende mekanik, elektronik och fysiska egenskaper 2. Programvaruutveckling för mjukvara i sensorenhet samt extern app för övervakning och fördjupad diagnos 3. Regulatorisk styrning, dokumentation och planering inför utvärdering och tester

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.