Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av skalbara lednings- och beslutsmodeller för ICT

Diarienummer
Koordinator Bellwox AB
Bidrag från Vinnova 4 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Bellwox har en långsiktig affärsidé kring verksamhetsutveckling. Projektets mål var att orientera om och hitta nya nya affärskontakter på SBII i Bryssel, vilket utfallit till belåtenhet.

Resultat och förväntade effekter

Bellwox har i nuläget en bättre position för framtida uppdrag och för att kunna öka kundbasen och få in nya uppdrag från fler kunder. Har nya kundkontakter på gång, samt nytta av kunskap om ICT i de befintliga uppdrag Bellwox har för KTH.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att besöka SBII i Bryssel efter en inbjudan från Business Sweden, för att lyssna på föredrag från närvarande aktörer och hinna knyta så många relevanta och bra kontakter med olika företag som möjligt. På plats kunde vi kunde knyta ca 7 bra kontakter för vidare samarbete och eventuella projekt och det blev i alla fall några värdefulla kontakter som har kvarstått efter. Föredragen var nyttiga och bra för genomförandet av uppdrag nu och i framtiden, då en aktuell omvärldsbevakning är av nödvändighet för företaget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04484

Statistik för sidan