Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart sensorsystem

Diarienummer
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Kompetensförstärkning för utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart´s sensorsystem har syftat till att stödja mjukvarutvecklingen för att öka tillförlitligheten i: andningsfrekvens, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Målsättningen har varit att uppnå stabila mätvärden under olika driftsförhållanden samt tydlig och störningsfri visualisering av data. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla, stabilisera och förfina filtrering, bearbetning och presentation av den optiska mätsignalen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har inneburit högre mätkvalitet hos och därmed ökad applicerbarhet för RespiHeart-systemet. Tre huvudsakliga resultat har uppnåtts: (1) effektiv signalfiltrering av andnings- och hjärtsignal, samt plan för optimering utifrån framtida uppdaterade optiska komponenter, (2) stabila mätvärden, genom vidareutvecklade algoritmer, där inverkan av flera tidigare störande artefakter kunde reduceras, (3) tydlig och störningsfri presentation av mätvärden, genom en ny app för visualisering och lagring av data.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre steg: (1) framtagning och test av simuleringsprogram för fördjupad dataanalys, optisk signalanalys och kvalitetssäkring av andnings- och hjärtsignaler samt kalibrering och signaloptimering, (2) Utveckling av adaptivt filter genom frekvensspårning av multipla frekvenser och separation av signalkomponenter, (3) systemutveckling och framtagning av presentationsgränssnitt baserat på uppdaterade algoritmer, vidareutveckling av användarinterface samt optimering av grafbibliotek, bluetooth-kommunikation och lagring av data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 december 2017

Diarienummer 2017-05330

Statistik för sidan