Utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart sensorsystem

Diarienummer 2017-05330
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

RespiHeart är ny typ av trådlös sensor för registrering av vitalparametrar genom optisk mätning av blodflödet i bröstbenet. Det pågående utvecklingsarbetet handlar om att gå från forskningsprototyp till CE-märkt medicinteknisk produkt. Projektet syftar till att vidareutveckla, stabilisera och förfina bearbetningen av den optiska mätsignalen. Målet är att utveckla en effektiv signalfiltrering där frekvenser för hjärta respektive andning kan separeras och samtidigt reduceras från externa störningar som kan uppstå, bl.a. från rörelseartefakter.

Förväntade effekter och resultat

Tillförlitlighet i presenterade mätvärden, under olika mätförhållanden och vid olika typer av patienttillstånd är en avgörande egenskap hos den slutliga produkten. Genom kompetensförstärkningen ska detta projekt säkerställa kvalitet och applicerbarhet hos produkten avseende system och mjukvara. Det förväntade slutresultatet ska bestå dels av ett program för styrning av och kommunikation från RespiHeart-sensorn, dels en app för Android för presentation och lagring av mätdata.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre huvudsakliga arbetssteg, som genomförs under första halvåret 2018: (1) utveckling av simuleringsprogram, (2) framtagning av adaptivt filter, samt (3) systemintegration och vidareutveckling av presentationsgränssnitt. Den expertis som kompetensförstärkningen syftar till utgörs av två personer, vilka kommer att ha en central roll i de tre arbetsstegen. Perioden för genomförandet ligger synkroniserat med det övergripande produktutvecklingsarbetet och framtagning av teknisk fil som inleds i januari 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.