Utveckling av patientvänligt och säkert biopsi-instrument för provtagning av cancer

Diarienummer 2013-03508
Koordinator NeoDynamics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att i slutänden kunna lansera en innovativ produkt inom området vävnadsprovtagning av cancer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har med hjälp av stödet från Vinnova kunnat införa flera signifikanta förbättringar i produktkravställningen som identifierats i tätt samarbete med NeoDynamics europeiska kliniska nätverk. Detta borgar för en mycket innovativ och konkurrenskraftig produkt som kan leda till ett signifikant bättre omhändertagande av cancerpatienter framtiden.

Upplägg och genomförande

Bolaget har bedrivit produktutveckling enligt projektplanen som hade tagits fram som i detalj beskriver förloppet av projektet med tydliga milstolpar. Produktutvecklingen gjordes i samarbete med ett teknikkonsultföretag.

Externa länkar

www.neodynamics.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.