Utveckling av nya Aramid-/Kolfiberiber hybridstrukturer för säkra förhållanden under flygning

Diarienummer 2017-02919
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med det aktuella/pågående projektet är att utvärdera möjligheten att använda hybrida strukturer för att nå felsäker användning. Detta uppnås genom att designa och tillverka hybrida kompositstrukturer så att de är säkra för en passagerare vid en katastrofrisk händelse till exempel en krasch.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas designa, tillverka och utvärdera en säker hybridstruktur, Långsiktigt etablerar detta Blakckwing som den säkraste flygplansleverantören inom sitt segment.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet används aramidskikt som komplement i en vanlig kolfiberstruktur. Dessa skikt agerar som en ”barriär” och fångar upp vass kolfiber vilket potentiellt kan skada passagerare i händelse av krasch eller annan katastrof.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.