Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av nästa generations verktyg genom additiv tillverkning - Steg 2

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 875 270 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla virtuella metoder för att skapa verktyg med bättre styrd kylning och driva materialutvecklingen framåt för additivt tillverkade verktyg. Måluppfyllelsen i projektet anses som god. De framtagna randvillkoren för tempereringskanalerna kommer tillsammans med rekommendationer för kanaldesign och en effektiv tillverkningskedja medföra snabbare utveckling och tillverkning av pressgjutverktyg. Projektet visade slutligen genom demonstratorn tydligt på möjligheten att påverka komponentens egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har visat på möjligheten att skriva ut relativt stora pressgjutinsatser med anpassade tempereringskanaler. Stor effekt på den termiska bilden under drift har visats vilket innebär att både gjutprocessen och komponentens kvalitet går att optimera i större utsträckning. Resultaten visade också på vikten av processtyrning vid den additiva tillverkningen för att undvika defekter i det 3D-tillverkade materialet. Den förväntade effekten på sikt är ett utökat erbjudande och stärkt konkurrensförmåga för svenska underleverantörer inom pressgjuteribranschen.

Upplägg och genomförande

En speciell testgeometri med olika design på tempereringskanaler utvecklades för att undersöka olika kanalers effekt. Testerna användes också för att ta fram randvillkor för de simuleringar som genomfördes i projektet. Ett test för geometriska restriktioner avseende rensning av kanaler togs också fram. Baserat på en omfattande omvärldsbevakning valdes tillstånd för verktygsmaterialet. Detta sammantaget användes för utveckling, tillverkning och provning av två verktygsinsatser för produktion med anpassade tempereringskanaler i mjukglödgad Vibenite® 280.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03447

Statistik för sidan