Utveckling av nästa generations verktyg genom additiv tillverkning - Steg 2

Diarienummer 2015-03447
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 880 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte är att genom additivt tillverkade pressgjutningsverktyg skapa en mer flexibel tillverkningsprocess. Genom att optimera utformning och styra verktygslivslängden mot relevant applikation uppnås en flexibel produktion samt unika egenskaper på slutprodukt. En fysisk demonstrator tas fram med hjälp av virtuella metoder med målet att demonstrera nästa generations pressgjuteriverktyg. Projektet skall även utveckla och förmedla guidelines för konstruktörer. Resultatet kommer att kunna appliceras på fler verktygsindustrier såsom presshärdningsverktyg.

Förväntade effekter och resultat

Inom 5 år efter projektavslut:

Ledtid för framställning av pressgjutverktyg har minskat med 50 % genom additiv tillverkning, vilket leder till ökad flexibilitet i produktion.

Snabbare utveckling av tunnväggigt pressgjutgods med mer förutsägbara egenskaper genom styrning av termiska förlopp i verktyget.

Utvecklingsunderlag och materialdata för nischmaterial till verktygsindustrin.

Med förbättrade simuleringsmetoder kunna analysera design och placering på tempereringskanaler.

Resultatspridning genom handbok och guidelines med industrin som mottagare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på förstudien ADDING som genomfördes under 2014. ADDING Steg 2 kommer behandla metodutvecklingen runt tillverkningen av verktyg, karakterisering av verktygsmaterialet och för att slutligen mynna ut i en industriutbildning. Metodutvecklingen består av fysiska gjutförsök och virtuella simuleringar främst för att utreda designfriheten vid t.ex. tempereringskanaler. Materialkarakteriseringen kommer bygga på hur verktyget beter sig vid gjutning och bearbetning. Avslutningsvis förmedlas resultatet genom seminarier och informationsspridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.