Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 399 647 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka kunskapen kring metallmatriskompositer för högpresterande aluminiumkomponenter för att göra detta tillgängligt för fler applikationer, och därmed spara vikt i produkter med höga krav gällande t.ex. slitstyrka. Projektet har tagit fram en komponent till en kapmaskin, där möjligheten till en viktminskning på 0,3 kg har visats. Det har även visats att det är möjligt att gjuta MMC med gravitationsgjutning, och att med hjälp av HIP uppnå god duktilitet. Demonstratorer har i vissa fall visat goda resultat, men produktionskostnaden behöver ses över ytterligare för implementering i produkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kartlagt vilka delar som behöver fokuseras på för att kunna kommersialisera metallmatriskompositer brett. Goda mekaniska egenskaper med hög slitstyrka är möjligt att uppnå med god processkontroll, vilket möjliggör ökning av aluminium i extrema applikationer. Detta gör att komponenter som idag tillverkas av järn eller stål i framtiden kommer kunna ersättas av aluminium vilket bidrar till stor viktminskning i t.ex. fordon. Även när fordonsflottan blir elektrifierad finns behov av aluminium som konstruktionsmaterial pga. lätt vikt och god termisk konduktivitet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i flera arbetspaket som varit fokuserade på olika applikationer; bromsskiva hos Automotive Components Floby, komponent till kapmaskin och motorsåg hos Husqvarna AB, fräskopp hos SecoTool samt anpassning till nya processer som kokill- och rheogjutning hos Fundo Components respektive Comptech samt gjutsmide hos MMA. Forskningsutförarna Swerea SWECAST, Lunds tekniska högskola och Jönköping University har engagerat sig i samtliga arbetspaket. Genom ett tätt samarbete har företagen kunnat få direkt nytta av arbetet som skett i samtliga arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05072

Statistik för sidan