Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter

Diarienummer 2015-05072
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2015-03711-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla gjutna metallmatriskompositer (MMC) för högpresterande aluminiumkomponenter. Utvecklingen av partikelförstärkt aluminium har bromsats av höga tillverkningskostnader i kombination med ett kunskapsgap mellan grundläggande forskning och industriforskning. Projektet syftar till att stärka svensk industri inom MMC-området genom att projektetresultaten ska leda till att utveckling och tillverkning optimeras och att man därmed kan sänka tillverkningskostnaden med 30% jämfört med befintlig MMC-teknologi.

Förväntade effekter och resultat

En stark forskargrupp kommer byggas upp inom MMC-området. Detta kommer leda till ökad kompetens hos både produktägare och underleverantörer då projektet har för avsikt att överföra kompetens via seminarium, utbildningar osv. Projektet utvecklar teknikområdet då man tar tillvara på tre branschers kunskap och kravställning. Därmed har man goda möjligheter att realisera projektresultaten i verkliga produkter, vilket kan bidra till t.ex. minskade koldioxidutsläpp då målet är en viktminskning på 30% i demonstratorerna.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med komponenterna utförs i arbetspaket som drivs av industripartnerna och har sin utgångspunkt i konkreta industriella behov - en högt belastad fordonskomponent, en komponent till ett handhållet verktyg samt en multifunktionell detalj i form av en verktygshållare. Forskningsutförarna kommer vara aktiva i samtliga arbetspaket, vilket säkerställer att kunskapen sprids mellan arbetspaketen. Arbete kommer även bedrivas inom informationsspridning och framtagning av kursmaterial, både till industrikurser och för implementation i befintliga högskoleutbildningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.