Utveckling av läkemedel som förbättrar hjärnfunktion efter stroke

Diarienummer 2018-01136
Koordinator Sinntaxis AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Utveckling av läkemedel som förbättrar hjärnfunktion efter stroke Stroke är en av de stora folksjukdomarna som årligen drabbar ca 27 000 personer i Sverige och 17 miljoner i världen. Av de patienter som överlever en stroke drabbas ca en tredjedel av livslånga funktionsförluster. Den enda behandling som finns att tillgå idag är rehabiliteringsträning som ofta är ineffektiv. Sinntaxis utvecklar ett nytt läkemedel som aktiverar hjärnans plasticitet och förbättrar hjärnfunktionen och som är avsett att ges till patienter i tillägg till rehabiliteringsträning.

Förväntade effekter och resultat

Under det kommande året ska Sinntaxis säkra rättigheter till en läkemedelskandidat med befintlig säkerhetsdata i människa och sen visa på preklinisk effekt av molekylen beträffande återhämtning efter stroke. Vi kommer att ta fram en affärsplan och en klinisk utvecklingsplan samt identifiera interna och externa resurser för att kunna starta en första klinisk fas II studie under 2019. På fem års sikt förväntar vi oss att kunna visa på tydliga kliniska effekter i relevanta patientpopulationer.

Planerat upplägg och genomförande

Sinntaxis har genomfört djurstudier inom återhämtning efter stroke med positivt utfall för flera olika mGluR5 molekyler. Bolaget kommer under 2018 att genomföra kompletterande prekliniska studier på en huvudkandidat samt göra ett omfattande arbete för att ta fram och förankra ett kliniskt protokoll för en fas II studie med start under 2019. Projektdelarna som stöds specifikt av Vinnova omfattar: 1. Studier av behandlingseffekt av mGluR5 blockerande molekyl(er) 2. Genomförande av möte med internationellt vetenskapligt råd 3. Utveckling av IP (Intellectual Property) strategi

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.