Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av kalibrerprocess för alkolås

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB
Bidrag från Vinnova 3 768 500 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02153_SV.pdf (pdf, 430 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

SenseAir planerar att bli huvudleverantör till Autoliv av högteknologiska alkoholsensorer i stora volymer. För att klara detta måste produktionsteknologin utvecklas och kvalitetssäkras. Dessutom måste produktionskostnaderna för de kommande alkolåsen minimeras genom smarta och effektiva lösningar som tar hänsyn till miljön. Vi har i projektet byggt en svensk forskningspark för utveckling och test av kalibrersystem för alkolåsprototyper, med sikte på en framtida storproduktion. Enheten finns idag placerad på SenseAir och provkörs nu med olika slags prototyper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi kan nu: *kalibrera alkolåsprototyper i korrekt miljö beträffande etanol- och koldioxidhalt samt temperatur *generera tempererad och exakt etanolånga / koldioxid *använda ett nybyggt och noggrant referensmätarsystem för styra gaserna *utföra kalibrering i kammare som konstruerats med optimerade material och byggsätt *kommunicera med varje individuell sensorenhet under kalibrerprocessen *använda säkra gränssnitt produkt/produktionslina *minimera miljöpåverkan för varje produktionssteg

Upplägg och genomförande

Projektet har pågått i knappt två års tid, 2012-09-01 2014-06-30. Arbetet har letts av professor Ingrid Bryntse på SenseAir tillsammans med ansvariga inom olika delområden. Aktiva projektmedlemmar från Autoliv, Hök Instrument och SP har också bidragit till framgångarna. Styrgruppen har letts av Rauno Pyykkö på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Samarbete mellan projektresurserna och inom styrgruppen har fungerat väl vilket lett till mycket goda resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-02153

Statistik för sidan